Βορείου Αιγαίου

ΤΟΠΟΣ

Θεσσαλονίκη (Καλαμαριά) Χαλκιδική (Νέος Μαρμαράς, Σιθωνία) Χαλκιδική (Σάνη, Κασσάνδρα)

ΟΝΟΜΑ

Μαρίνα Αρετσούς Μαρίνα Πόρτο Καρράς Μαρίνα Σάνης

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Γεωγρ. πλάτος: 40° 34' 00''B

Γεωγρ. μήκος:   22° 56' 30''A

Γεωγρ. πλάτος: 40° 04' 30'' B

Γεωγρ. μήκος:   23° 47' 35'' A

Γεωγρ. πλάτος: 40° 05' 84'' B

Γεωγρ. μήκος:   23° 18' 37'' A

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ
VHF
Κανάλι 9 Κανάλι 9 Κανάλι 9
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2310 444594 23750 77500 23740 99581

e-mail

mr-thess@the.forthnet.gr info@portocarras.com sanimarina@saniresort.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
242 σκαφών 315 σκαφών 215 σκαφών