Σαρωνικός 2005

Γιορτή της Θάλασσας – Έπαθλο Αντωνίου Μπενάκη

Τον Οκτώβριο 2005 ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος οργάνωσε μια εκδήλωση – αγώνα, με κλασικά και παραδοσιακά ιστιοφόρα. Η εκδήλωση ονομάζονταν Γιορτή της Θάλασσας – Έπαθλο Αντωνίου Μπενάκη. Στην εκδήλωση αυτή έλαβε μέρος και η “Φανερωμένη”.

Φωτογραφίες