Πελοποννήσου

ΤΟΠΟΣ

Καλαμάτα Μέθανα Πάτρα
ΟΝΟΜΑ

Μαρίνα Καλαμάτας

Μαρίνα Μεθάνων Μαρίνα Πάτρας

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Γεωγρ. πλάτος: 37° 05' 80'' B

Γεωγρ. μήκος:  22° 09' 63'' A
Γεωγρ. πλάτος: 37° 34' 52‘’ B

Γεωγρ. μήκος:  23° 23' 35‘’ A
Γεωγρ. πλάτος: 38° 15' 30'' B

Γεωγρ. μήκος:  21° 44' 17'' A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ
VHF
Κανάλι Κανάλι 69 Κανάλι 12
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
27210 21037 22980 92324 εσωτερικό 3 2610 453540

e-mail

k.g@medmarinas.com methane@apopsinet.gr olpa@otenet.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
250 σκαφών 70 σκαφών 450 σκαφών