Νοτίου Αιγαίου

ΤΟΠΟΣ

Ν. Κρήτη (Άγιος Νικόλαος) Ν. Κως Ν. Λέρος

ΟΝΟΜΑ

 Μαρίνα Αγίου Νικολάου  Μαρίνα Κω Lakki Marina

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Γεωγρ. πλάτος: 35° 11' 30'' B

Γεωγρ. μήκος:  25° 43' 00'' A
Γεωγρ. πλάτος: 37° 07' 80'' B

Γεωγρ. μήκος:  26° 50' 90'' A
Γεωγρ. πλάτος: 37° 07' 76'' B

Γεωγρ. μήκος:  26° 51' 40'' A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ
VHF
 Κανάλι 72  Κανάλι 11 η 72  Κανάλι 10
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 28410 82384  22470 26009  22470 26600

e-mail

 e-mail:depaman@otenet.gr  info@lakki-marina.gr  info@lerosmarina.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
 255 σκαφών  95 σκαφών  220 σκαφών

 

ΤΟΠΟΣ

Ν. Λέρος Ν. Ρόδος Ν. Σάμος (Πυθαγόρειο)

ΟΝΟΜΑ

Λέρος Μαρίνα Μαρίνα Μανδρακίου Σάμος Μαρίνα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Γεωγρ. πλάτος: 37° 07' 76'' B

Γεωγρ. μήκος:  26°  51' 40'' A
Γεωγρ. πλάτος: 36° 27' 00’’ B

Γεωγρ. μήκος:  28° 13' 07’’ A
Γεωγρ. πλάτος: 37° 41' 37'' B

Γεωγρ. μήκος:  26° 57' 42'' A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ
VHF
Κανάλι 10 Κανάλι 9 Κανάλι 9
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
22470 26600 22410 37927 22730 61600

e-mail

 info@lerosmarina.gr   moor@samosmarina.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
220 σκαφών 115 σκαφών 260 σκαφών