Ιονίου

ΤΟΠΟΣ

Ν. Κέρκυρα (Γουβιά) Ν. Λευκάδα

ΟΝΟΜΑ

Μαρίνα Γουβιών Μαρίνα Λευκάδας

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Γεωγραφικό πλάτος: 39° 39' 03'' B

Γεωγραφικό μήκος:  19° 51' 07'' A
Γεωγραφικό πλάτος: 38° 49' 78'' B

Γεωγραφικό μήκος:  20° 42' 91'' A
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ
VHF
Κανάλι 69 Κανάλι 69
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
26610 91900 26450 26645

e-mail

k.g@medmarinas.com k.g@medmarinas.com
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
1.235 σκαφών 620 σκαφών